аналитична психотерапия Аналитична психотерапия

Неорайхианската терапия

е терапевтична техника, помагаща на човека да се върне към тялото си и в пълна степен да му се наслади. Това особено значение на понятието тяло включва в себе си дишане, движение, чувствителност, себеизразяване и сексуалност.

Според Вилхелм Райх, структурата на характера на съвременния човек е белязана от отчуждението му от неговия вътрешен живот. Това се явява в основата на самотата, безпомощността, болезненото желание за власт, сексуалните беди, безпомощното невротично буйстване, както и неестествената болезнена търпимост. Хората са силно отчуждени от живия живот. Това отчуждение има не биологически, а социално-икономически характер.

 

Терапията е насочена към възстановяване на тялото до неговата естествена спонтанност, чрез система от дишане, упражнения, ролеви игри и изследване на взаимоотношението между психика и тяло.

Практическа работа по Теорията на потребностите и петте биоикономични движения – основа на неорайхианската школа на проф. Валдо Бернаскони.


За кого е предназначена терапията:

За всеки, който смята, че познанието за себе си и общуването със себе си е в основата на общуването с другите; който смята, че сме едно цяло с телата си… а те имат какво да ни кажат; за всеки, който вярва/иска да провери, че „…да знаеш истината на тялото – означава да съзнаваш неговите движения, импулси и съпротивления, т.е., че те произтичат от него. Ако човек не чувства напреженията, ригидността си или тревожността на своето тяло, то той отрича истината!“ (А. Лоуен)

 

Както и за всеки, който иска да обогати знанието си за другите и как по-добре и успешно да общува с тях.

Групова психотерапия Групова психотерапия

„Главните цели на групите са изучаване на собственото поведение, разширяване на познанията за хората, увеличаване на междуличностната честност, сътрудничеството с другите и логическото и рационалното решаване на конфликти… увеличаване на себевъзприемането и личния растеж“. (Е. Арънсън)

 

Груповата психотерапия:

 • помага за по-пълна самоизява, по-практично отношение към живота и по-свободно отношение с другите хора;
 • помага на клиентите да открият себе си, своя характер и начините, по които реагират в различни житейски ситуации, за да бъдат по-успешни в справянето с ограниченията и да се възползват от възможностите, които животът им предлага;
 • помага в осъзнаването и в личния избор на взаимоотношенията с другите и на отношението към самия себе си.

 

Участник в предишна група: „Решението ми да участвам в „Група за собствен опит“ не беше лесно. Мисълта да „отворя“ себе си пред други хора бе свръх силите ми. Но отидох на първата среща, водена главно от любопитство. Убедена, че втора среща за мен няма да има, няма да ми е необходима. После отидох на втората... Без да се замислям толкова. И така... присъствах на всичките дванайсет и на последната дори не можех да се сетя какво ме беше спирало в началото и от какво съм се притеснявала. С всяка изминала среща чувствах себе си различна, все по-жива. Променях се и това беше видимо както за мен, така и за околните.

Постепенно се освободих от много задръжки и притеснения, научих се да отстоявам себе си и мнението си, да приемам другите такива, каквито са, да приемам и себе си с всичките си недостатъци и с любов към самата мен да работя за усъвършенстването си. Освободих се от сковаващите ме притеснения и излишни очаквания в общуването ми с другите. Осъзнах колко много си приличаме всички...

 

Промени се и тялото ми – за пръв път от много време погледнах на него по нов начин и си дадох сметка колко много съм го ограничавала и пренебрегвала, въпреки всичките външни грижи, които бях полагала за него. Научих се да го приемам, да го усещам, да го ценя и да го слушам; да се съобразявам с него, да се възползвам от всичките му възможности, за които дори не бях и подозирала, да го обичам. Излишните ми килограми започнаха да се топят без никакви диети; болежки, които смятах за хронични, отшумяваха; походката ми се промени, постоянно напрегнатите ми рамене се отпуснаха... Приятелките ми ме питаха какво съм направила, защото изглеждам страхотно. Отговорът ми беше: „Сдобрих се със себе си.“

 

Оказа се, че в Групата на Елза открих това, което винаги съм търсела – мен самата. Намерих път към същността си точно чрез другите участници, от които толкова се притеснявах и които, се разбра по-късно, са се притеснявали не по-малко от мен. С невероятна вещина и професионализъм, с много любов и разбиране, Елза разтвори черупките ни и ни показа, че всичко, от което имаме нужда, е в самите нас. Че нашето щастие е в нашите собствени ръце. И че животът ни е такъв, какъвто сами си го направим. А животът е прекрасен.”

Консултации личностно развитие Консултации личностно развитие

Какво можете да постигнете:

 • да намирате алтернативи на поведението си
 • да се справяте с конфликтите в семейството или на работното място
 • да общувате ефективно, като отстоявате себе си
 • да овладявате емоционалните кризи в различни житейски ситуации

За кого е:

За всички, които:

 • искат да разширят уменията си за справяне в различни житейски ситуации
 • са в стресово състояние
 • се стремят към самопознание и самоусъвършенстване
 • са неудовлетворени и желаят да подобрят отношенията си с роднини, колеги, приятели, интимни партньори
Тренинги и обучения
Комуникационни умения
 • Умения за изслушване
 • Техники за даване и получаване на обратна връзка
 • Умения за задаване на въпроси
 • Умения за преодоляване на възраженията
 • Техники за вербална комуникация

 

Умения за справяне с професионалния стрес
 • Разпознаване на стреса в себе си и в околните
 • Управление на стресогенни фактори
 • Техники за психическа и физическа релаксация

 

Типология на характерите
 • Умение да познаваме себе си и другите
 • Начини на реагиране спрямо околните
 • Видове агресия и начини за справяне с тях
 • Невербална комуникация
Управление на конфликти
 • В какви конфликтни ситуации влизаме
 • С кого
 • Какви са причините
 • Как реагираме в конфликтни ситуации
 • Умения за предотвратяване на конфликтни ситуации
 • Какви са изходите от конфликтите

 

Управление на времето
 • Практически методи за по-добро организиране на деня
 • Конкретно формулиране на целите
 • Поставяне на приоритети
 • Организиране на седмичен план
 • Организиране на дневен план