• Тиймбилдинг за персонала на „Класик ФМ”, „Джаз ФМ”, „Z-рок”, „Енджой” и „Мелъди” радио – май 2009 г.
 • Тиймбилдинг за персонала на „Класик ФМ”, „Джаз ФМ”, „Z-рок”, „Енджой” и „Мелъди” радио – май 2009 г.
 • Тиймбилдинг за персонала на „Класик ФМ”, „Джаз ФМ”, „Z-рок”, „Енджой” и „Мелъди” радио – май 2009 г.
 • 5-дневно обучение за Сдружението на козметиците в България – нoeмври 2007 г.
 • 5-дневно обучение за Сдружението на козметиците в България – нoeмври 2007 г.
 • 5-дневно обучение за Сдружението на козметиците в България – нoeмври 2007 г.
 • 5-дневно обучение за Сдружението на козметиците в България – нoeмври 2007 г.
 • Обучение за персонала на хотел Катарино спа – октомври 2008 г.
 • Обучение за персонала на хотел Катарино спа – октомври 2008 г.
 • Обучение за персонала на хотел Катарино спа – октомври 2008 г.
 • Обучение за персонала на хотел Катарино спа – октомври 2008 г.
 • Семинар по Wellness, с участници от 5 балкански страни. Скопие, Македония - април 2009 г.
 • Семинар по Wellness, с участници от 5 балкански страни. Скопие, Македония - април 2009 г.
 • Семинар по Wellness, с участници от 5 балкански страни. Скопие, Македония - април 2009 г.
 • Семинар по Wellness, с участници от 5 балкански страни. Скопие, Македония - април 2009 г.
 • Семинар по Wellness, с участници от 5 балкански страни. Скопие, Македония - април 2009 г.
 • Семинар по Wellness, с участници от 5 балкански страни. Скопие, Македония - април 2009 г.
 • Семинар по Wellness, с участници от 5 балкански страни. Скопие, Македония - април 2009 г.
 • Семинар по Wellness, с участници от 5 балкански страни. Скопие, Македония - април 2009 г.
 • Семинар по Wellness, с участници от 5 балкански страни. Скопие, Македония - април 2009 г.
 • Обучение Съвременни тенденции в грижата за тялото, с участници от 6 страни. Добрич, - юни 2009 г.
 • Обучение Съвременни тенденции в грижата за тялото, с участници от 6 страни. Добрич, - юни 2009 г.
 • Обучение Съвременни тенденции в грижата за тялото, с участници от 6 страни. Добрич, - юни 2009 г.
 • Обучение Съвременни тенденции в грижата за тялото, с участници от 6 страни. Добрич, - юни 2009 г.
 • Обучение Съвременни тенденции в грижата за тялото, с участници от 6 страни. Добрич, - юни 2009 г.
 • Обучение Съвременни тенденции в грижата за тялото, с участници от 6 страни. Добрич, - юни 2009 г.
 • Обучение Съвременни тенденции в грижата за тялото, с участници от 6 страни. Добрич, - юни 2009 г.
 • Обучение Съвременни тенденции в грижата за тялото, с участници от 6 страни. Добрич, - юни 2009 г.
 • 5-дневно обучение за Сдружението на козметиците в България – декември 2007 г.
 • 5-дневно обучение за Сдружението на козметиците в България – декември 2007 г.
 • 5-дневно обучение за Сдружението на козметиците в България – декември 2007 г.
 • 5-дневно обучение за Сдружението на козметиците в България – декември 2007 г.
 • 5-дневно обучение за Сдружението на козметиците в България – декември 2007 г.
 • Лятна школа по психология юли 2009 г. КАК ДА ЖИВЕЕМ „ТУК И СЕГА”
 • Лятна школа по психология юли 2009 г. КАК ДА ЖИВЕЕМ „ТУК И СЕГА”
 • Лятна школа по психология юли 2009 г. КАК ДА ЖИВЕЕМ „ТУК И СЕГА”
 • Лятна школа по психология юли 2009 г. КАК ДА ЖИВЕЕМ „ТУК И СЕГА”
 • Семинар Неорайхианска теория – Пазарджик – април 2010г.
 • Семинар Неорайхианска теория – Пазарджик – април 2010г.
 • Семинар Неорайхианска теория – Пазарджик – април 2010г.
 • Семинар Неорайхианска теория – Пазарджик – април 2010г.
 • Семинар Неорайхианска теория – Пазарджик – април 2010г.
< >