Елза
Елза Калоянова         
„През годините си наложих правилото да пробвам всичко, за което в последствие моля клиентите си да направят, тъй като съм убедена, че човек няма право да изисква от другите нещо, което нe е готов да опита и не е опитал върху себе си.“

 

  • Магистър по Клинична Психология.
  • Дипломиран психотерапевт—4-годишен курс на обучение по Аналитична Неорайхианска психология и психотерапия по съвместна програма на Westdeutsche Academie, със седалище Мюлхайм (Германия) и Медицинска Академия—София.
  • Завършила годишна специализация „Треньор по групово-динамичен тренинг и организационно поведение“.
  • Сертифицирана за прилагане на терапевтичните практики BSFF, TAT и EFT.
  • С индивидуална психотерапевтична практика и водеща на психотерапевтични групи по Неорайхиански модел.
  • Провела поредица от обучения на преподаватели по Wellness и SPA в школата на Националното сдружение на козметиците „Здраве и красота“.
  • Провежда бизнес обучения за междуличностни комуникации, водене на преговори, управление на конфликти, планиране на времето и стреса.
  • Член на БНД (Българско Неорайхианско Дружество), на БАППК (Българска Асоциация по Психотерапия и Психологическо консултиране) на Европейската асоциация на психотерапевтите (чрез APICS, със седалище Лугано (Швейцария).